f

Het oog

Oogchirurgie & Lasertechnieken

Het oog is een bijzonder kostbaar bezit. Een complex orgaan waarmee u de wereld ziet, waarmee u kunt lezen, kijken en waarnemen. Afwijkingen kunnen in het algemeen eenvoudig worden gecorrigeerd met hulpmiddelen als een bril of contactlenzen.

Deze hulpmiddelen hebben ook zo hun nadelen. Een bril kan beslaan en langdurig gebruik van contactlenzen kan tot irritatie leiden. Daarbij zult u levenslang voor deze hulpmiddelen moeten betalen.

Dank zij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oogchirurgie en lasertechniekenbiedt een ooglaserbehandeling een veilige, definitieve oplossing. Alma Care Nederland bevrijdt u desgewenst van deze hulpmiddelen in een kliniek met een internationale reputatie. U wilt immers geen onnodig risico wanneer het om uw ogen gaat !!

Hoe werkt het oog ?

De werking van het oog is enigszins te vergelijken met een complexe fotocamera. De lichtstralen van een object bereiken als eerste het hoornvlies. Hier worden de lichtstralen gebroken en verder geleid naar de ooglens. Ook de ooglens breekt en buigt de lichtstralen om ze perfect te projecteren op het netvlies. Dit netvlies kunt u zien als ‘lichtgevoelige film’ waarop het beeld dat van buiten komt wordt geprojecteerd. Vanaf hier wordt het beeld via de oogzenuw naar de gezichtscentra in de hersenen doorgestuurd. Hier worden de beelden van beide ogen gecombineerd en wordt er een betekenis aan gegeven.

Bij een normaal functionerend oog zorgen het hoornvlies en de lens voor de refractie (de breking van het licht) waardoor een scherpe projectie van het beeld op het netvlies ontstaat. Een afwijking van deze refractie betekent dat de lichtstralen niet op de juiste wijze worden gebroken. Een wazig, vaag of vervormend beeld is het directe gevolg.

Oog correctie

Om te zorgen dat het beeld toch op een juiste wijze op het netvlies wordt geprojecteerd kunt u gebruik maken van hulpmiddelen als een bril of contactlenzen. Met de nieuwsteoogchirurgie en lasertechnieken biedt een ooglaserbehandeling echter een blijvende oplossing. Door middel van uiterst nauwkeurige, computergestuurde laserstralen wordt de vorm van het hoornvlies zo aangepast dat de lichtstralen weer op een juiste wijze breken en uw netvlies vervolgens perfect bereiken.

Het resultaat van de behandeling is blijvend en hoeft dus niet te worden herhaald. Met behulp van een ooglaserbehandeling worden + en – waarden definitief teruggebracht tot op of nabij de nul.De ooglaserbehandeling biedt echter geen oplossing voor de leesbril op leeftijd (presbyopie).

Ouderdomsbijziendheid kan zich bij iedereen ontwikkelen tussen het 40ste en 60ste levensjaar. Wel biedt het Istanbul Surgery Hospital in combinatie met een ooglaserbehandeling de ‘Monovision’ techniek waarmee de leesbril kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

question mark

Stel uw vraag!

Heeft u vragen over de moge-
lijkheden? Neem gerust contact op! Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen.

    ReferentiesBeoordelingen